Med kunden i focus


Målgruppen är kommuner, vägföreningar och bostadsområden samt privatpersoner, där det behövs grävning, gräsklippning, ogräsborttagning, kantklippning och snöröjning. Ett brett spektrum av tjänster som genomförs på ett miljövänligt sätt.

  • Gräsklippning
  • Ogräsborttagning
  • Sopning
  • Trädgård
  • Snöskottning
  • Grävning
  • Dikesklippning

INGA JOBB ÄR FÖR SMÅ ELLER FÖR STORA, VI LÖSER DET MESTA!

Kontakta oss idag på tel. 0706-720278. eller henrik@isbergs.nu