Maskintjänst


Här riktar vi oss framförallt mot lantbrukare och hästägare. Vi pressar hö, slår vallen, torkar, plastar och mycket annat som krävs för att vardagen ska bli enklare och smidigare för kunderna.

 • Putsning av hagar
 • Pressning av rundbalar från 90-150cm
 • Sopning
 • Snöskottning
 • Grävning
 • Balar & Hösilage
 • Slagning av val(6m)
 • Strängläggning
 • Gödselkörning
 • Plöjning
 • Harvning
 • Sådd av vall
 • Ringvältning

INGA JOBB ÄR FÖR SMÅ ELLER FÖR STORA, VI LÖSER DET MESTA!

Kontakta oss idag på tel. 0706-720278. eller henrik@isbergs.nu